messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริการข้อมูล
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บางเลน
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
cloud_download แบบฟอร์มดาวน์โหลด
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
(EIT 2567)

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดเชื้อไวรัสโรตาหรือโนโรไวรัสจากการดื่มน้ำไม่สะอาด เป็นพิษ ทำให้ท้องร่วงอาหารเป็นพิษในช่วงปีใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
ประกาศ ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ในภาพรวม แต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
ประชาสัมพันธ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ฐานข้อมูลคนพิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ ๒ (จากถนนลาดยาง ถึงบ่อนายแหลม) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่วัดทองประดิษฐ์ เริ่มจากบ้านนายจักรวัฒน์ ถึงบ้านนายตุล ใจซื่อตรง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
เอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่วัดทองประดิษฐ์ เริ่มจากบ้านนายจักรวัฒน์ ถึงบ้านนายตุล ใจซื่อตรง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรื้อถนนลาดยางเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตฯม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากนานางสุกรี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
อำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่ตรวจทานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[17 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ดำเนินการมอบและติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือนเพื่อทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ให้กับ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลบางเลน ประจำปี 2566[1 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการขยะเปียกให้กับประชาชน[27 ตุลาคม 2566]
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6[31 สิงหาคม 2566]
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน

สถิติ sitemap
วันนี้ 70
เดือนนี้2,443
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,707
ทั้งหมด 244,794


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ