ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NBPCXG4Fri101539.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : w9X6JgnThu103033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่พักผ่อน ติดริมแม่น้ำท่าจีน ให้บรรยากาศเย็นสบาย นั่งรับประทานอาหารบนแพกลางน้ำ ตลอดแนวสันเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน พบกับโคมแดงมากกว่า 6,000 กว่าดวง จุดเด่นของตลาดน้ำบางสาม อีกอย่างก็คือ "ศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบ้อ" หรือ ศาลเจ้าแม่ปากคลองบางสาม ศาลเจ้าเทียนโฮวเซี่ยบ้อ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อายุประมาน 100 ปีกว่า บูรณะจากศาลไม้ไผ่ เป็นศาลปูนจนถึงทุกวันนี้ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวตลาดบางสามและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง เหมาะกับการไหว้ขอพร ซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียก เจ้าแม่ทับทิม ว่า “อาม่า” เวลาเปิด 07.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่พักผ่อน ติดริมแม่น้ำท่าจีน ให้บรรยากาศเย็นสบาย นั่งรับประทานอาหารบนแพกลางน้ำ ตลอดแนวสันเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน พบกับโคมแดงมากกว่า 6,000 กว่าดวง จุดเด่นของตลาดน้ำบางสาม อีกอย่างก็คือ "ศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบ้อ" หรือ ศาลเจ้าแม่ปากคลองบางสาม ศาลเจ้าเทียนโฮวเซี่ยบ้อ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อายุประมาน 100 ปีกว่า บูรณะจากศาลไม้ไผ่ เป็นศาลปูนจนถึงทุกวันนี้ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวตลาดบางสามและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง เหมาะกับการไหว้ขอพร ซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียก เจ้าแม่ทับทิม ว่า “อาม่า” เวลาเปิด 07.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน ../add_file/ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่พักผ่อน ติดริมแม่น้ำท่าจีน ให้บรรยากาศเย็นสบาย นั่งรับประทานอาหารบนแพกลางน้ำ ตลอดแนวสันเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน พบกับโคมแดงมากกว่า 6,000 กว่าดวง จุดเด่นของตลาดน้ำบางสาม อีกอย่างก็คือ "ศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบ้อ" หรือ ศาลเจ้าแม่ปากคลองบางสาม ศาลเจ้าเทียนโฮวเซี่ยบ้อ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อายุประมาน 100 ปีกว่า บูรณะจากศาลไม้ไผ่ เป็นศาลปูนจนถึงทุกวันนี้ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวตลาดบางสามและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง เหมาะกับการไหว้ขอพร ซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียก เจ้าแม่ทับทิม ว่า “อาม่า” เวลาเปิด 07.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่ วัดทองประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสะพานไม้เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี เป็นสะพานข้ามระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลบางเลนและตำบลต้นตาล ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมกับสุ่มยักษ์ ฝั่งด้านวัดทองประดิษฐ์จะมีตลาดเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านในตำบลบางเลนจะนำของในไร่ในสวนตนเองไป ขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่ วัดทองประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสะพานไม้เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี เป็นสะพานข้ามระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลบางเลนและตำบลต้นตาล ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมกับสุ่มยักษ์ ฝั่งด้านวัดทองประดิษฐ์จะมีตลาดเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านในตำบลบางเลนจะนำของในไร่ในสวนตนเองไป ขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูก ../add_file/ตั้งอยู่ที่ วัดทองประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสะพานไม้เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี เป็นสะพานข้ามระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลบางเลนและตำบลต้นตาล ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมกับสุ่มยักษ์ ฝั่งด้านวัดทองประดิษฐ์จะมีตลาดเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านในตำบลบางเลนจะนำของในไร่ในสวนตนเองไป ขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูก
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vtDKjAOFri23919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต ../add_file/การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ../add_file/1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2. คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ../add_file/พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ชื่อไฟล์ : คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ../add_file/คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในปีนี้ ให้มำชำระภายใน 31 สิงหาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในปีนี้ ให้มำชำระภายใน 31 สิงหาคม 2563 ../add_file/ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในปีนี้ ให้มำชำระภายใน 31 สิงหาคม 2563
ชื่อไฟล์ : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้ภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้ เกิกสถานการณ์อุทกภัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้ภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้ เกิกสถานการณ์อุทกภัย ../add_file/มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้ภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้ เกิกสถานการณ์อุทกภัย
ชื่อไฟล์ : PHgKezdWed122717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9WwJ2EuWed122941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AZw15LkWed123128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ny8bAULWed14403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EDlmZYIThu101801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DiQfH0CThu101939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9WF64aXThu105200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : st7PTBIFri102723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cESGuWIFri102819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lJXsr54Fri103044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NwA0qUqFri103208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zpd90bpFri103406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jp5aQaXFri121955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KdA8dSlFri30430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bojh8PwFri30649.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QqKIQETFri30843.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MOmkJVYFri31023.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tMVSzEQFri31246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BGQshxYFri31355.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sqwSyhuFri31459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BPEIle8Fri31650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ozp6q4IFri32029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9MFovPFFri32139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dsJeQm5Fri32303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ylUQeWFSun20356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : r9zEaKAMon35125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tOP0iwhMon31625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6s9CFgqMon31739.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z9rH7PSMon32045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1ugpGvpMon32154.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lHgEGmOMon32328.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tp357ZoMon32508.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l31DG54Mon33739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v9mw7F8Mon35246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fc4pBMsMon35342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6bJOn1rMon35956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IyzqXe2Mon40154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2XJQ47fTue22503.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BUTxzrXTue23131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขยะอันตรายใกล้ตัวที่พบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ รู้หรือไม่ว่าหากเก็บและทิ้งไม่ถูกวิธี อาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษได้ ขยะอันตรายที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง น้ำยาขัดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เป็นสารกัดกร่อนและเป็นสารพิษ ถ้าจะทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้นํ้าสบู่หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำราดแล้วขัดด้วยแปรงอีกที นํ้ายาขัดกระจก เป็นสารกัดกร่อนและสารพิษ ให้ใช้นํ้าผสมนํ้าส้มสายชู แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด ขัดถู หรือใช้ผ้าเนื้ออ่อนเช็ดถูก็ได้ ยาฆ่าแมงสาบและยาฆ่ามด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารพิษ หากดูแลบ้านให้สะอาด ไม่มีกลิ่น หรือเศษอาหารเลอะเทอะ ก็จะลดมดและแมลงสาบลงได้ นํ้ายาขัดเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดง ล้วนเป็นสารพิษ ให้ใช้โซดาไฟผสมกับเกลือในน้ำอุ่น แล้วนำเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดงเหล่านั้นไปแช่ ก่อนจะขัดให้ขึ้นเงา สำหรับการทำความสะอาดเครื่องทองแดง ให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วหยดลงบนเครื่องทองแดง ก่อนจะขัดถู ทำความสะอาด ยาขัดรองเท้า เป็นสารไวไฟและเป็นสารพิษด้วย มีผู้แนะนำให้ใช้วาสลีนขัดถูแทนยาขัดรองเท้าก็จะทำให้รองเท้าเงางามได้เช่นกัน แบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอร์รี่ทำจากสารสังกะสีและคาร์บอนหรือโลหะอื่นและที่อันตรายมาก ดังนั้นตอนเก็บควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงให้อยู่ไกลไฟ รวมถึงควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้อีก หรือหากมีพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนก็ยิ่งดี ถ่านไฟฉายเก่า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ เป็นของใช้ที่มีส่วนประกอบของสารโลหะหนักทั้ง ตะกั่ว ปรอท ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน พร้อมที่จะกระจายเป็นมลพิษออกสู่ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งทิ้งขยะเหล่านี้ย่อมเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอันตราย รวมทั้งคนเก็บขยะด้วย ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ได้ ด้วยการ 1.ลดปริมาณการใช้สิ่งของอันตรายเหล่านั้นในบ้าน เพื่อจะได้มีของเสียที่ต้องรวบรวมไปกำจัดในปริมาณที่น้อยลง 2.แยกของเสีย หรือของอันตรายเหล่านั้นออกจากขยะทั่วไป ถ้าของเสียเหล่านั้นเป็นของเหลวไม่ควรเทรวมกัน เพราะมันอาจทำปฏิกิริยาต่อกันได้ 3.เก็บของเหล่านั้นให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เช่นยาที่หมดอายุ ยาฆ่าแมลง 4.เมื่อแยกของเสียอันตรายออกมาจากขยะทั่วไปแล้ว ควรรวบรวมไว้ในถุงพลาสติก มัดให้แน่นหนาแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังเฉพาะขยะมีพิษ ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกนำไปรวบรวมและกำจัดทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะของเสีย 5.สำหรับวิธีทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้วอย่างถูกวิธีคือ เก็บรวมรวมถ่านเก่านใส่ไว้ในถุงดำ แล้วติดป้ายว่า "ขยะพิษ (ถ่านไฟฉายใช้แล้ว" เพื่อแจ้งให้คนเก็บขยะทราบ หรือหากมีซากถ่านไฟฉายเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งเรียกฝ่ายความสะอาดของเขตที่พักอาศัยไปรับถึงที่ได้ วิธีการเช่นนี้สามารถใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่มือถือ กระป๋องสเปรย์ หรือตลับหมึกพิมพ์ด้วยเช่นกัน 6. สำหรับในพื้นที่ใดไม่มีถังขยะสำหรับขยะมีพิษ ให้รวบรวมของเสีย ของอันตรายเหล่านั้นในถุงพลาสติกเช่นเดิม แล้วเขียนหน้าถุงว่าขยะอันตราย เจ้าหน้าที่จะได้นำไปกำจัดได้ถูกวิธี เพราะหากนำไปรวมกับขยะทั่วไป อาจทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนกับดินได้ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอนามัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขยะอันตรายใกล้ตัวที่พบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ รู้หรือไม่ว่าหากเก็บและทิ้งไม่ถูกวิธี อาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษได้ ขยะอันตรายที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง น้ำยาขัดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เป็นสารกัดกร่อนและเป็นสารพิษ ถ้าจะทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้นํ้าสบู่หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำราดแล้วขัดด้วยแปรงอีกที นํ้ายาขัดกระจก เป็นสารกัดกร่อนและสารพิษ ให้ใช้นํ้าผสมนํ้าส้มสายชู แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด ขัดถู หรือใช้ผ้าเนื้ออ่อนเช็ดถูก็ได้ ยาฆ่าแมงสาบและยาฆ่ามด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารพิษ หากดูแลบ้านให้สะอาด ไม่มีกลิ่น หรือเศษอาหารเลอะเทอะ ก็จะลดมดและแมลงสาบลงได้ นํ้ายาขัดเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดง ล้วนเป็นสารพิษ ให้ใช้โซดาไฟผสมกับเกลือในน้ำอุ่น แล้วนำเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดงเหล่านั้นไปแช่ ก่อนจะขัดให้ขึ้นเงา สำหรับการทำความสะอาดเครื่องทองแดง ให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วหยดลงบนเครื่องทองแดง ก่อนจะขัดถู ทำความสะอาด ยาขัดรองเท้า เป็นสารไวไฟและเป็นสารพิษด้วย มีผู้แนะนำให้ใช้วาสลีนขัดถูแทนยาขัดรองเท้าก็จะทำให้รองเท้าเงางามได้เช่นกัน แบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอร์รี่ทำจากสารสังกะสีและคาร์บอนหรือโลหะอื่นและที่อันตรายมาก ดังนั้นตอนเก็บควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงให้อยู่ไกลไฟ รวมถึงควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้อีก หรือหากมีพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนก็ยิ่งดี ถ่านไฟฉายเก่า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ เป็นของใช้ที่มีส่วนประกอบของสารโลหะหนักทั้ง ตะกั่ว ปรอท ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน พร้อมที่จะกระจายเป็นมลพิษออกสู่ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งทิ้งขยะเหล่านี้ย่อมเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอันตราย รวมทั้งคนเก็บขยะด้วย ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ได้ ด้วยการ 1.ลดปริมาณการใช้สิ่งของอันตรายเหล่านั้นในบ้าน เพื่อจะได้มีของเสียที่ต้องรวบรวมไปกำจัดในปริมาณที่น้อยลง 2.แยกของเสีย หรือของอันตรายเหล่านั้นออกจากขยะทั่วไป ถ้าของเสียเหล่านั้นเป็นของเหลวไม่ควรเทรวมกัน เพราะมันอาจทำปฏิกิริยาต่อกันได้ 3.เก็บของเหล่านั้นให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เช่นยาที่หมดอายุ ยาฆ่าแมลง 4.เมื่อแยกของเสียอันตรายออกมาจากขยะทั่วไปแล้ว ควรรวบรวมไว้ในถุงพลาสติก มัดให้แน่นหนาแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังเฉพาะขยะมีพิษ ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกนำไปรวบรวมและกำจัดทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะของเสีย 5.สำหรับวิธีทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้วอย่างถูกวิธีคือ เก็บรวมรวมถ่านเก่านใส่ไว้ในถุงดำ แล้วติดป้ายว่า "ขยะพิษ (ถ่านไฟฉายใช้แล้ว" เพื่อแจ้งให้คนเก็บขยะทราบ หรือหากมีซากถ่านไฟฉายเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งเรียกฝ่ายความสะอาดของเขตที่พักอาศัยไปรับถึงที่ได้ วิธีการเช่นนี้สามารถใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่มือถือ กระป๋องสเปรย์ หรือตลับหมึกพิมพ์ด้วยเช่นกัน 6. สำหรับในพื้นที่ใดไม่มีถังขยะสำหรับขยะมีพิษ ให้รวบรวมของเสีย ของอันตรายเหล่านั้นในถุงพลาสติกเช่นเดิม แล้วเขียนหน้าถุงว่าขยะอันตราย เจ้าหน้าที่จะได้นำไปกำจัดได้ถูกวิธี เพราะหากนำไปรวมกับขยะทั่วไป อาจทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนกับดินได้ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอนามัย ../add_file/ขยะอันตรายใกล้ตัวที่พบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ รู้หรือไม่ว่าหากเก็บและทิ้งไม่ถูกวิธี อาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษได้ ขยะอันตรายที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง น้ำยาขัดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ เป็นสารกัดกร่อนและเป็นสารพิษ ถ้าจะทำความสะอาดห้องน้ำให้ใช้นํ้าสบู่หรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำราดแล้วขัดด้วยแปรงอีกที นํ้ายาขัดกระจก เป็นสารกัดกร่อนและสารพิษ ให้ใช้นํ้าผสมนํ้าส้มสายชู แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด ขัดถู หรือใช้ผ้าเนื้ออ่อนเช็ดถูก็ได้ ยาฆ่าแมงสาบและยาฆ่ามด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารพิษ หากดูแลบ้านให้สะอาด ไม่มีกลิ่น หรือเศษอาหารเลอะเทอะ ก็จะลดมดและแมลงสาบลงได้ นํ้ายาขัดเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดง ล้วนเป็นสารพิษ ให้ใช้โซดาไฟผสมกับเกลือในน้ำอุ่น แล้วนำเครื่องเงินหรือเครื่องทองแดงเหล่านั้นไปแช่ ก่อนจะขัดให้ขึ้นเงา สำหรับการทำความสะอาดเครื่องทองแดง ให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมเกลือแล้วหยดลงบนเครื่องทองแดง ก่อนจะขัดถู ทำความสะอาด ยาขัดรองเท้า เป็นสารไวไฟและเป็นสารพิษด้วย มีผู้แนะนำให้ใช้วาสลีนขัดถูแทนยาขัดรองเท้าก็จะทำให้รองเท้าเงางามได้เช่นกัน แบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอร์รี่ทำจากสารสังกะสีและคาร์บอนหรือโลหะอื่นและที่อันตรายมาก ดังนั้นตอนเก็บควรระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงให้อยู่ไกลไฟ รวมถึงควรเลือกใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้อีก หรือหากมีพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนก็ยิ่งดี ถ่านไฟฉายเก่า และหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ เป็นของใช้ที่มีส่วนประกอบของสารโลหะหนักทั้ง ตะกั่ว ปรอท ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน พร้อมที่จะกระจายเป็นมลพิษออกสู่ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งทิ้งขยะเหล่านี้ย่อมเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษอันตราย รวมทั้งคนเก็บขยะด้วย ประชาชนทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ได้ ด้วยการ 1.ลดปริมาณการใช้สิ่งของอันตรายเหล่านั้นในบ้าน เพื่อจะได้มีของเสียที่ต้องรวบรวมไปกำจัดในปริมาณที่น้อยลง 2.แยกของเสีย หรือของอันตรายเหล่านั้นออกจากขยะทั่วไป ถ้าของเสียเหล่านั้นเป็นของเหลวไม่ควรเทรวมกัน เพราะมันอาจทำปฏิกิริยาต่อกันได้ 3.เก็บของเหล่านั้นให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เช่นยาที่หมดอายุ ยาฆ่าแมลง 4.เมื่อแยกของเสียอันตรายออกมาจากขยะทั่วไปแล้ว ควรรวบรวมไว้ในถุงพลาสติก มัดให้แน่นหนาแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่เป็นถังเฉพาะขยะมีพิษ ซึ่งขยะเหล่านี้จะถูกนำไปรวบรวมและกำจัดทิ้งที่ศูนย์กำจัดขยะของเสีย 5.สำหรับวิธีทิ้งถ่านไฟฉายใช้แล้วอย่างถูกวิธีคือ เก็บรวมรวมถ่านเก่านใส่ไว้ในถุงดำ แล้วติดป้ายว่า "ขยะพิษ (ถ่านไฟฉายใช้แล้ว" เพื่อแจ้งให้คนเก็บขยะทราบ หรือหากมีซากถ่านไฟฉายเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งเรียกฝ่ายความสะอาดของเขตที่พักอาศัยไปรับถึงที่ได้ วิธีการเช่นนี้สามารถใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่มือถือ กระป๋องสเปรย์ หรือตลับหมึกพิมพ์ด้วยเช่นกัน 6. สำหรับในพื้นที่ใดไม่มีถังขยะสำหรับขยะมีพิษ ให้รวบรวมของเสีย ของอันตรายเหล่านั้นในถุงพลาสติกเช่นเดิม แล้วเขียนหน้าถุงว่าขยะอันตราย เจ้าหน้าที่จะได้นำไปกำจัดได้ถูกวิธี เพราะหากนำไปรวมกับขยะทั่วไป อาจทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนกับดินได้ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอนามัย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1gDVYX1Mon31523.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JnP3SleMon31420.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : NR6sDcPWed12238.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 64 วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *โดยจะจ่ายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 64 วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *โดยจะจ่ายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ ../add_file/ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 64 วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *โดยจะจ่ายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : BFUEaszThu95107.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ดังนี้ 1.นำสมุดบัญชีงินฝากธนาคารธนชาติพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อสาขา ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ 2.นำสมุดบัญชีที่ได้รับการเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่แล้ว มาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขและบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ดังนี้ 1.นำสมุดบัญชีงินฝากธนาคารธนชาติพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อสาขา ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ 2.นำสมุดบัญชีที่ได้รับการเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่แล้ว มาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขและบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ ../add_file/เนื่องจากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ดังนี้ 1.นำสมุดบัญชีงินฝากธนาคารธนชาติพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อสาขา ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ 2.นำสมุดบัญชีที่ได้รับการเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่แล้ว มาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขและบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : fgLV3RHFri35549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RVlBMEbFri43317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sWg4t5CFri100412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ktWxpQ8Fri14547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : v1i6B2dFri12544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7gKAGEZFri13715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M7ge0EbFri14059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NS4N27yFri14249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : exwQkDrFri14633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XdXHlwpFri14954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kL4FXdIFri15229.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OK4IhKkFri15512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RBHONYXFri20010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน หรือชุมชน หรือตำบล(แผนที่ประกอบ) สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตั้งอยู่ถนนทางหลวง 3422เลขที่ 569 หมู่ที่ 1ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 035–446910 , โทรสาร 035-446910 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ สำนักงานอยู่ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 12กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 50กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิระเทศโดยทั่วไปของตำบลบางเลน มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่บางแห่งมีน้ำท่วมถึงทุกปี และพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู 1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม3) ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนซุย ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเช่น ปลูกข้าวข้าวโพด และพืชไร่ ฯลฯ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง ตำบลบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านจิกหมู่ หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ต้นตาล และอบต.บางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน และอบต.บางหลวง อำเภอบางหลวง จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บางตะเคียน และอบต.บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลนจำนวน 7 คน 1.นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน 2.นายประพร หิรัญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 3.นายไพฑูลย์ เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 4.นายธเนศ ผิวเผือก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 5.นายสันติ บูชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 6.นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 7.นายไพศาล คล้ายมฤก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 2. นายก่อพงษ์ บัวชิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ 3. นายณัฐพิพัฒน์ สุขพัฒนสมบัติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นางเรวศรี กฤษณชาญดี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5. นางสาวธิติมาภรณ์ แสวงทรัพย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6. นางสาวนพพร ออมสิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 7. นายเริงรัก นวลละออง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 8. นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 9. นางสาวพัสรีย์ เอี่ยมสุขา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 10. นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 11.นายสำรวย ฝอยทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองคลัง ประกอบด้วย 1.นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 2. นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3. นางสาวธัญญรัตน์ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 2. นายนพดล นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง) 3. นายอนุสรณ์ เข็มทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2. นางสาวสุภาวิณี สันนิถา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3. นางนลินี เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 4. นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 5. นางวาสนา เขียวอ่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 6. นางสาวชณิทชนันท์ สุพรรณชาติ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 2. นายราเมศร์ บูชาธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 3. นายวุฒิชัย อุทัยพิบูลย์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นายวิโรจน์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 5. นางนิด ปะทะกิ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2.1 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555ประกอบด้วยผู้บริหาร 3 คน สมาชิกสภาจำนวน 14 คน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น10 หน่วยเลือกตั้งดังนี้ หมู่ที่ 1 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 2 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 3 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 4 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 5 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 6 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 7 1 หน่วยเลือกตั้ง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนจำนวน1คน 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 14 คน 1.นายชรินทร์ ทองแย้ม ประธานสภา 2.นายสมหมาย ดอกไม้ รองประธานสภา 3.นายประหยัด แสงเกตุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 4.นายสมคิด อุทัยพิบูลย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 5.นายธเนศ ผิวเผือก สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 6. - สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 7.นายอำพร รุ่งเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 8.นายสมศักดิ์ จันทร์หอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 9.นายอนัน พินิจการ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 10.นางมลิดา ไทยงามศิลป์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 11.นายสุทธิพงษ์ ทองเชื้อ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 12.นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 13.นายวันชัย เสือขำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 14.นายสมนึก กาบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน หรือชุมชน หรือตำบล(แผนที่ประกอบ) สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตั้งอยู่ถนนทางหลวง 3422เลขที่ 569 หมู่ที่ 1ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 035–446910 , โทรสาร 035-446910 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ สำนักงานอยู่ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 12กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 50กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิระเทศโดยทั่วไปของตำบลบางเลน มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่บางแห่งมีน้ำท่วมถึงทุกปี และพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู 1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม3) ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนซุย ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเช่น ปลูกข้าวข้าวโพด และพืชไร่ ฯลฯ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง ตำบลบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านจิกหมู่ หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ต้นตาล และอบต.บางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน และอบต.บางหลวง อำเภอบางหลวง จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บางตะเคียน และอบต.บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลนจำนวน 7 คน 1.นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน 2.นายประพร หิรัญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 3.นายไพฑูลย์ เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 4.นายธเนศ ผิวเผือก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 5.นายสันติ บูชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 6.นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 7.นายไพศาล คล้ายมฤก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 2. นายก่อพงษ์ บัวชิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ 3. นายณัฐพิพัฒน์ สุขพัฒนสมบัติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นางเรวศรี กฤษณชาญดี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5. นางสาวธิติมาภรณ์ แสวงทรัพย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6. นางสาวนพพร ออมสิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 7. นายเริงรัก นวลละออง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 8. นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 9. นางสาวพัสรีย์ เอี่ยมสุขา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 10. นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 11.นายสำรวย ฝอยทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองคลัง ประกอบด้วย 1.นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 2. นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3. นางสาวธัญญรัตน์ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 2. นายนพดล นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง) 3. นายอนุสรณ์ เข็มทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2. นางสาวสุภาวิณี สันนิถา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3. นางนลินี เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 4. นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 5. นางวาสนา เขียวอ่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 6. นางสาวชณิทชนันท์ สุพรรณชาติ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 2. นายราเมศร์ บูชาธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 3. นายวุฒิชัย อุทัยพิบูลย์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นายวิโรจน์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 5. นางนิด ปะทะกิ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2.1 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555ประกอบด้วยผู้บริหาร 3 คน สมาชิกสภาจำนวน 14 คน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น10 หน่วยเลือกตั้งดังนี้ หมู่ที่ 1 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 2 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 3 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 4 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 5 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 6 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 7 1 หน่วยเลือกตั้ง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนจำนวน1คน 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 14 คน 1.นายชรินทร์ ทองแย้ม ประธานสภา 2.นายสมหมาย ดอกไม้ รองประธานสภา 3.นายประหยัด แสงเกตุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 4.นายสมคิด อุทัยพิบูลย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 5.นายธเนศ ผิวเผือก สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 6. - สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 7.นายอำพร รุ่งเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 8.นายสมศักดิ์ จันทร์หอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 9.นายอนัน พินิจการ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 10.นางมลิดา ไทยงามศิลป์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 11.นายสุทธิพงษ์ ทองเชื้อ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 12.นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 13.นายวันชัย เสือขำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 14.นายสมนึก กาบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 ../add_file/ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน หรือชุมชน หรือตำบล(แผนที่ประกอบ) สำนักองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตั้งอยู่ถนนทางหลวง 3422เลขที่ 569 หมู่ที่ 1ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 035–446910 , โทรสาร 035-446910 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ สำนักงานอยู่ห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 12กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 50กิโลเมตร 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิระเทศโดยทั่วไปของตำบลบางเลน มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานผ่านพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พื้นที่บางแห่งมีน้ำท่วมถึงทุกปี และพื้นที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู 1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – พฤษภาคม 2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม3) ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนซุย ดินเหนียว พื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเช่น ปลูกข้าวข้าวโพด และพืชไร่ ฯลฯ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง ตำบลบางเลนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน (อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน) ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านจิกหมู่ หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ต้นตาล และอบต.บางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน และอบต.บางหลวง อำเภอบางหลวง จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.บางตะเคียน และอบต.บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.เนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลนจำนวน 7 คน 1.นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล กำนันตำบลบางเลน 2.นายประพร หิรัญรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 3.นายไพฑูลย์ เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 4.นายธเนศ ผิวเผือก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 5.นายสันติ บูชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 6.นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 7.นายไพศาล คล้ายมฤก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง แยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 2. นายก่อพงษ์ บัวชิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ 3. นายณัฐพิพัฒน์ สุขพัฒนสมบัติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4. นางเรวศรี กฤษณชาญดี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 5. นางสาวธิติมาภรณ์ แสวงทรัพย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6. นางสาวนพพร ออมสิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 7. นายเริงรัก นวลละออง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 8. นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 9. นางสาวพัสรีย์ เอี่ยมสุขา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 10. นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 11.นายสำรวย ฝอยทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองคลัง ประกอบด้วย 1.นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 2. นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3. นางสาวธัญญรัตน์ บูชา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นางสาวฉันทนา น้อยแก้ว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 2. นายนพดล นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง) 3. นายอนุสรณ์ เข็มทอง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1. - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2. นางสาวสุภาวิณี สันนิถา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3. นางนลินี เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 4. นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 5. นางวาสนา เขียวอ่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 6. นางสาวชณิทชนันท์ สุพรรณชาติ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 1. นางสาวธนภร สังข์สุวรรณ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 2. นายราเมศร์ บูชาธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 3. นายวุฒิชัย อุทัยพิบูลย์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 4. นายวิโรจน์ ศรีหรั่งไพโรจน์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 5. นางนิด ปะทะกิ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2.1 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 และเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555ประกอบด้วยผู้บริหาร 3 คน สมาชิกสภาจำนวน 14 คน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น10 หน่วยเลือกตั้งดังนี้ หมู่ที่ 1 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 2 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 3 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 4 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 5 2 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 6 1 หน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 7 1 หน่วยเลือกตั้ง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนจำนวน1คน 1.นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 14 คน 1.นายชรินทร์ ทองแย้ม ประธานสภา 2.นายสมหมาย ดอกไม้ รองประธานสภา 3.นายประหยัด แสงเกตุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 4.นายสมคิด อุทัยพิบูลย์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 5.นายธเนศ ผิวเผือก สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 6. - สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 7.นายอำพร รุ่งเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 8.นายสมศักดิ์ จันทร์หอม สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 9.นายอนัน พินิจการ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 10.นางมลิดา ไทยงามศิลป์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 11.นายสุทธิพงษ์ ทองเชื้อ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 12.นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 13.นายวันชัย เสือขำ สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 14.นายสมนึก กาบแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8O8NWjVWed111350.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s4pn90UWed111145.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y0X1GwpWed112956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mzLXK1cWed103740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n61iFO5Thu114113.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : llq1RfpFri12320.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fJ3UdlAFri40350.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 64 เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนไปรับวัคซีนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จึงขอเลื่อนการรับเบี้ยยังชีพเป็น วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 64 เวลา 9-12.00 น. สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมคิด อุทัยพิบูลย์ ม.3 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 64 เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนไปรับวัคซีนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จึงขอเลื่อนการรับเบี้ยยังชีพเป็น วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 64 เวลา 9-12.00 น. สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมคิด อุทัยพิบูลย์ ม.3 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ ../add_file/ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 64 เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนไปรับวัคซีนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จึงขอเลื่อนการรับเบี้ยยังชีพเป็น วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 64 เวลา 9-12.00 น. สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมคิด อุทัยพิบูลย์ ม.3 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : JLcFfayTue110657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5acx6mPTue110730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3h7PAUFTue110752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ipiEmeAWed102656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D4rAuMRWed95217.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cD2QfdVMon42332.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y6r2o8LMon42701.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jiviz7vFri35354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ ส่วนกลาง 035-446-910 เบอร์โทรศัพท์ งานจัดเก็บภาษี 035-960-642 Email:banglan.sao@gmail.com www.bl.go.th Facebook : อบต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ ส่วนกลาง 035-446-910 เบอร์โทรศัพท์ งานจัดเก็บภาษี 035-960-642 Email:banglan.sao@gmail.com www.bl.go.th Facebook : อบต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ ส่วนกลาง 035-446-910 เบอร์โทรศัพท์ งานจัดเก็บภาษี 035-960-642 Email:banglan.sao@gmail.com www.bl.go.th Facebook : อบต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100052351925487 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052351925487 ../add_file/https://www.facebook.com/profile.php?id=100052351925487
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XMLblObFri103543.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yk1H60ZFri104211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d9HsqpTMon35418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z5WxsF8Mon35629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lqTDg4RMon40005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gMQU3zXMon42053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yd1bCCcMon43055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ziGLZxaTue100559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cmLP3F0Tue103038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JCYQ0gsTue103445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JRMBk0hTue103601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AwVmwOBTue110856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WyhvhJ6Tue110945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JRlgR81Tue111423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LkpE1e3Tue111649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CutiFocTue111803.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FnrXKjzTue113857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jMagtP9Tue22238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iOYzdihTue22328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rYgsysxTue23453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9qVQFtVTue23532.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fFr95OcTue23606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rEF9N2STue23631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FbRBuZKTue23819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q0B3rtPTue35206.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LG0SYcXThu31916.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PTm8edlThu32019.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CVWs1p8Thu32115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E0UBFCvThu32153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : avF9uSHThu32243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zclg5NqThu32314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N9f1eJPThu32410.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D4cJ5voThu32628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AZCCBp1Thu32746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KcNybYIThu32828.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qJVNLgDThu33922.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XPmI7eKFri112731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k0BzvyYFri112848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IliR8FwFri112942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XgbrCLwFri113039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rMayjo2Fri113235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Q65PJ6Fri113410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bqlT444Fri113650.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sOY9df4Fri114007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m01YVgxFri114526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wTc5kioFri114838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IsJOIIXFri115143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q6DNnxmFri115318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y4cVvGFFri115511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rgRaZAnWed23451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 64 วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 64 เวลา 9-12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 อบต.จะลงพื้นที่แต่ละหมู่เพื่อลดการแออัดของประชาชน สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.3 จ่ายเบี้ยที่ บ้านผู้ใหญ่สละ ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 64 วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 64 เวลา 9-12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 อบต.จะลงพื้นที่แต่ละหมู่เพื่อลดการแออัดของประชาชน สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.3 จ่ายเบี้ยที่ บ้านผู้ใหญ่สละ ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ ../add_file/ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 64 วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 64 เวลา 9-12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 อบต.จะลงพื้นที่แต่ละหมู่เพื่อลดการแออัดของประชาชน สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.3 จ่ายเบี้ยที่ บ้านผู้ใหญ่สละ ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : Dy4AWiwThu100858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KgFk5IYThu103705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lih5x9fThu110314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WanBKy9Thu110630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6jPd7eZTue31034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WXKaf5EThu114356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 30vOY3rTue30203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rvTRVq7Thu115756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BDAOkkEThu31817.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lYXwr23Thu31850.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MhN54gRThu31917.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8be3h9mThu31935.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : drGRWjcThu31952.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9pLA3bJThu32018.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x5fvp0tThu32240.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5odToJiThu41121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DujH90uTue25600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sIlaX0yTue25755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : brCseqyTue30424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WGTZi9GTue30639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zjLoXOvTue30750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qZW424ATue31108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ryArjDtTue33902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้จัดโครงการ หน้าที่ 107 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ลำดับที่ 1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดย การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 6. วิธีดําเนินการ 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ *********************************** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้จัดโครงการ หน้าที่ 107 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ลำดับที่ 1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดย การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 6. วิธีดําเนินการ 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ *********************************** ../add_file/เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้จัดโครงการ หน้าที่ 107 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ลำดับที่ 1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดย การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 6. วิธีดําเนินการ 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ***********************************
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0yUOtuPFri21804.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : XwXfNZrFri22207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A8JrKtTFri24059.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gza0eEKFri24207.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tmd8XZOFri24303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y5Ez7vAFri24347.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fjxUOuHFri24428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b0v6urCFri24602.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qug5BXAFri24636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ycr2I5CFri35002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6rqF57UFri45008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงวิถีความเป็นอยู่ของคนลาวโซ่งที่สืบถอดวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ในหนึ่งปีจะกิจกรรมการละเล่น การฟ้อนรำ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุก ปี จะมีคนลาวโซ่งจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อฟ้อนรำ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวในตำบลบางเลน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงวิถีความเป็นอยู่ของคนลาวโซ่งที่สืบถอดวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ในหนึ่งปีจะกิจกรรมการละเล่น การฟ้อนรำ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุก ปี จะมีคนลาวโซ่งจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อฟ้อนรำ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวในตำบลบางเลน ../add_file/ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงวิถีความเป็นอยู่ของคนลาวโซ่งที่สืบถอดวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ในหนึ่งปีจะกิจกรรมการละเล่น การฟ้อนรำ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุก ปี จะมีคนลาวโซ่งจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อฟ้อนรำ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวในตำบลบางเลน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 3.ประชากร 3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 3.2 ช่วงอายุ และจำนวนประชากร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3.ประชากร 3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 3.2 ช่วงอายุ และจำนวนประชากร ../add_file/3.ประชากร 3.1ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 3.2 ช่วงอายุ และจำนวนประชากร
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 140ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 6.40 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีประชากรชาย เพิ่มขึ้น 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีประชากรหญิง ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนรวมมีประชากรเพิ่มขึ้นทั้งหมด 17 คนคิดเป็นร้อยละ 0.24 % file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 140ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 6.40 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีประชากรชาย เพิ่มขึ้น 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีประชากรหญิง ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนรวมมีประชากรเพิ่มขึ้นทั้งหมด 17 คนคิดเป็นร้อยละ 0.24 % ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีจำนวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 140ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 6.40 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีประชากรชาย เพิ่มขึ้น 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีประชากรหญิง ลดลง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11 % องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนรวมมีประชากรเพิ่มขึ้นทั้งหมด 17 คนคิดเป็นร้อยละ 0.24 %
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ../add_file/4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 4.1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 4.1.3 ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 4.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง 4.2 สาธารณสุข - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - มีอสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 106 คน - มีการจัดการขยะในตำบลบางเลน โดยการเผาไหม้จากเตาความร้อนสูง - มีการใช้ส้วม ทุกครัวเรือน 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น มีแต่เหตุลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องวิดน้ำของเกษตรกร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการดูแลป้องกันความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในตำบลบางเลน 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในตำบลบางเลนจากการที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง ได้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลบางเลนมีผู้ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนร่วมกับสถานีตำรวจสองพี่น้องได้คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 1 หมู่บ้าน เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การแนะนำบุตร หลาน ของท่านและแจ้งเบาะแสให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 1,063 คน อายุระหว่าง 60 - 69 595 คน อายุระหว่าง 70 - 79 332 คน อายุระหว่าง 80 - 89 123 คน อายุระหว่าง 90 - ขึ้นไป 13 คน 2. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งหมด 191 คน 3. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมด 25 คน 4. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 6. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลบางเลน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นถนนหินคลุก ร้อยละ80 เปอร์เซ็นต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากทำให้มีน้ำท่วมขังถนนทุกปี และด้วยงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่มีไม่มากพอต่อการพัฒนา จึงไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางทั้งหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน - ถนนทางหลวง 3422 ตัดผ่าน เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5ผ่านหมู่ที่ 1 , 6 , 4 , 3 และหมู่ที่ 7 สิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลเนินพระปรางค์ รวมระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร - ถนนทางหลวง 3351บางแม่หม้าย – บางหลวง ตัดผ่านหมู่ที่ 5 เริ่มจากสะพานหน้าวัดบางสามสิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางหลวง ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 2.ถนนทางหลวงชนบท - ถนนทางหลวงชนบท(สายล่าง) เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 ตัดผ่านถึงสะพานรางกระทุ่ม เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ระยะทาง 7.60 กิโลเมตร 3.ถนนลาดยางชลประทาน - ถนนลาดยางชลประทาน เส้นรางสะแกสูง เริ่มจาก ถนนทางหลวง 3422 ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทางยาว 2.50 กิโลเมตร 5.2 การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ใช้ไฟฟ้าเขตบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)ประมาณร้อยละ 95 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัดกระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 5 ปัญหาในเรื่องของไฟฟ้า คือพื้นที่ตำบลบางเลนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดแยกจุดเสี่ยงบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 5.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีระบบประปาทั้งหมด 24 แห่งครบทุกหมู่บ้าน - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 6 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 4 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 2 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 3 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว - มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3 แห่ง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้ไปรษณีย์สาขาสองพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์ 035-531041 - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้บริษัทขนส่งเอกชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 4.1.3 ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 4.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง 4.2 สาธารณสุข - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - มีอสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 106 คน - มีการจัดการขยะในตำบลบางเลน โดยการเผาไหม้จากเตาความร้อนสูง - มีการใช้ส้วม ทุกครัวเรือน 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น มีแต่เหตุลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องวิดน้ำของเกษตรกร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการดูแลป้องกันความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในตำบลบางเลน 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในตำบลบางเลนจากการที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง ได้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลบางเลนมีผู้ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนร่วมกับสถานีตำรวจสองพี่น้องได้คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 1 หมู่บ้าน เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การแนะนำบุตร หลาน ของท่านและแจ้งเบาะแสให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 1,063 คน อายุระหว่าง 60 - 69 595 คน อายุระหว่าง 70 - 79 332 คน อายุระหว่าง 80 - 89 123 คน อายุระหว่าง 90 - ขึ้นไป 13 คน 2. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งหมด 191 คน 3. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมด 25 คน 4. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 6. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลบางเลน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นถนนหินคลุก ร้อยละ80 เปอร์เซ็นต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากทำให้มีน้ำท่วมขังถนนทุกปี และด้วยงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่มีไม่มากพอต่อการพัฒนา จึงไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางทั้งหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน - ถนนทางหลวง 3422 ตัดผ่าน เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5ผ่านหมู่ที่ 1 , 6 , 4 , 3 และหมู่ที่ 7 สิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลเนินพระปรางค์ รวมระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร - ถนนทางหลวง 3351บางแม่หม้าย – บางหลวง ตัดผ่านหมู่ที่ 5 เริ่มจากสะพานหน้าวัดบางสามสิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางหลวง ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 2.ถนนทางหลวงชนบท - ถนนทางหลวงชนบท(สายล่าง) เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 ตัดผ่านถึงสะพานรางกระทุ่ม เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ระยะทาง 7.60 กิโลเมตร 3.ถนนลาดยางชลประทาน - ถนนลาดยางชลประทาน เส้นรางสะแกสูง เริ่มจาก ถนนทางหลวง 3422 ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทางยาว 2.50 กิโลเมตร 5.2 การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ใช้ไฟฟ้าเขตบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)ประมาณร้อยละ 95 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัดกระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 5 ปัญหาในเรื่องของไฟฟ้า คือพื้นที่ตำบลบางเลนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดแยกจุดเสี่ยงบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 5.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีระบบประปาทั้งหมด 24 แห่งครบทุกหมู่บ้าน - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 6 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 4 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 2 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 3 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว - มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3 แห่ง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้ไปรษณีย์สาขาสองพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์ 035-531041 - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้บริษัทขนส่งเอกชน ../add_file/ 4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 4.1.3 ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 4.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง 4.2 สาธารณสุข - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - มีอสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 106 คน - มีการจัดการขยะในตำบลบางเลน โดยการเผาไหม้จากเตาความร้อนสูง - มีการใช้ส้วม ทุกครัวเรือน 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น มีแต่เหตุลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องวิดน้ำของเกษตรกร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการดูแลป้องกันความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในตำบลบางเลน 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในตำบลบางเลนจากการที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง ได้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลบางเลนมีผู้ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนร่วมกับสถานีตำรวจสองพี่น้องได้คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 1 หมู่บ้าน เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การแนะนำบุตร หลาน ของท่านและแจ้งเบาะแสให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 1,063 คน อายุระหว่าง 60 - 69 595 คน อายุระหว่าง 70 - 79 332 คน อายุระหว่าง 80 - 89 123 คน อายุระหว่าง 90 - ขึ้นไป 13 คน 2. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งหมด 191 คน 3. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมด 25 คน 4. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 6. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลบางเลน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นถนนหินคลุก ร้อยละ80 เปอร์เซ็นต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากทำให้มีน้ำท่วมขังถนนทุกปี และด้วยงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่มีไม่มากพอต่อการพัฒนา จึงไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางทั้งหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน - ถนนทางหลวง 3422 ตัดผ่าน เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5ผ่านหมู่ที่ 1 , 6 , 4 , 3 และหมู่ที่ 7 สิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลเนินพระปรางค์ รวมระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร - ถนนทางหลวง 3351บางแม่หม้าย – บางหลวง ตัดผ่านหมู่ที่ 5 เริ่มจากสะพานหน้าวัดบางสามสิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางหลวง ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 2.ถนนทางหลวงชนบท - ถนนทางหลวงชนบท(สายล่าง) เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 ตัดผ่านถึงสะพานรางกระทุ่ม เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ระยะทาง 7.60 กิโลเมตร 3.ถนนลาดยางชลประทาน - ถนนลาดยางชลประทาน เส้นรางสะแกสูง เริ่มจาก ถนนทางหลวง 3422 ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทางยาว 2.50 กิโลเมตร 5.2 การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ใช้ไฟฟ้าเขตบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)ประมาณร้อยละ 95 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัดกระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 5 ปัญหาในเรื่องของไฟฟ้า คือพื้นที่ตำบลบางเลนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดแยกจุดเสี่ยงบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 5.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีระบบประปาทั้งหมด 24 แห่งครบทุกหมู่บ้าน - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 6 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 4 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 2 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 3 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว - มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3 แห่ง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้ไปรษณีย์สาขาสองพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์ 035-531041 - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้บริษัทขนส่งเอกชน
ชื่อไฟล์ : 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 6.2การประมง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง 6.3การปศุสัตว์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร 6.4 การบริการ ในพื้นที่ตำบลบางเลนมีสถานบริการน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง , ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. จำนวน 2 แห่ง , และร้านอาหารขนาดเล็ก เช่นร้านอาหารตาสั่ง และร้านค้าขอโชห่วยในหมู่บ้าน 6.5 การท่องเที่ยว ตำบลบางเลนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางเลน ได้แก่ตลาดน้ำบางสาม หมู่ที่ 5 , แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงอ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 , มีหมู่บ้านไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม 6.6อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลบางเลน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) 3แห่ง ได้แก่ 1.โรงงานทำรองเท้า 2.โรงงานทำอุปกรณ์เครื่องครัว 3.โรงงานบรรจุอาหารกระป๋องและน้ำดื่มผลไม้ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 6.7.1 การพาณิชย์ - โรงแรม 1 แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง - ปั๊มแก๊ส 2 แห่ง - โรงสีข้าว 2 แห่ง - ลานตากข้าว 3 แห่ง - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง - ร้านตัดผม 3 แห่ง - ร้านเสริมสวย 5 แห่ง - ตลาดนัด 3 แห่ง - ร้านกลึงเครื่องจักรกล 2 แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง - ตลาดสด 1 แห่ง 6.7.2 กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 2. กลุ่มขนมไทย และไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 6.8 แรงงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนะธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 7.1.1 วัด จำนวน 4 วัด - วัดรางสะแกสูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1บ้านดอนกระเบื้อง - วัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2บ้านใหม่ - วัดท่าเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - วัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่6 บ้านลาดมะขาม 7.1.2 ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง - ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - ศาลเจ้าพ่อบุญคง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.2 ประเพณีและงานประจำปี -งานชมรมผู้สูงอายุ เดือนเมษายนของทุกปี - งานประเพณีไทยทรงดำ เดือนเมษายน ของทุกปี - ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปี - ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม , พฤศจิกายน ของทุกปี - ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ภาษาถิ่น คือ มีภาษาลาวไทยทรงดำ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก - สินค้าพื้นเมือง คือ ชาใบหม่อนหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ 1 สาย - แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านหมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน คลอง 6 แห่ง - คลองสองพี่น้อง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ออกสู่แม่น้ำท่าจีนระยะทางความยาวประมาณ 9.20 กิโลเมตร - คลองรางสะแกสูง อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง , บ้านในคลอง - คลองบางปลาม้า อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - คลองไผ่ช้างแล่น อยู่หมู่ที่ 3 และ 4 - คลองเสือขบ อยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - คลองไผ่ช่องลม อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ - หนองตาสุข อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - หนองตาแพ อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - ลาดควาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดสวาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดพลี อยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี - ลาดสามขา อยู่หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ลาดกงเกวียน อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม - ลาดฟ้าผ่า อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 6.2การประมง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง 6.3การปศุสัตว์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร 6.4 การบริการ ในพื้นที่ตำบลบางเลนมีสถานบริการน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง , ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. จำนวน 2 แห่ง , และร้านอาหารขนาดเล็ก เช่นร้านอาหารตาสั่ง และร้านค้าขอโชห่วยในหมู่บ้าน 6.5 การท่องเที่ยว ตำบลบางเลนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางเลน ได้แก่ตลาดน้ำบางสาม หมู่ที่ 5 , แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงอ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 , มีหมู่บ้านไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม 6.6อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลบางเลน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) 3แห่ง ได้แก่ 1.โรงงานทำรองเท้า 2.โรงงานทำอุปกรณ์เครื่องครัว 3.โรงงานบรรจุอาหารกระป๋องและน้ำดื่มผลไม้ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 6.7.1 การพาณิชย์ - โรงแรม 1 แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง - ปั๊มแก๊ส 2 แห่ง - โรงสีข้าว 2 แห่ง - ลานตากข้าว 3 แห่ง - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง - ร้านตัดผม 3 แห่ง - ร้านเสริมสวย 5 แห่ง - ตลาดนัด 3 แห่ง - ร้านกลึงเครื่องจักรกล 2 แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง - ตลาดสด 1 แห่ง 6.7.2 กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 2. กลุ่มขนมไทย และไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 6.8 แรงงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนะธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 7.1.1 วัด จำนวน 4 วัด - วัดรางสะแกสูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1บ้านดอนกระเบื้อง - วัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2บ้านใหม่ - วัดท่าเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - วัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่6 บ้านลาดมะขาม 7.1.2 ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง - ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - ศาลเจ้าพ่อบุญคง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.2 ประเพณีและงานประจำปี -งานชมรมผู้สูงอายุ เดือนเมษายนของทุกปี - งานประเพณีไทยทรงดำ เดือนเมษายน ของทุกปี - ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปี - ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม , พฤศจิกายน ของทุกปี - ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ภาษาถิ่น คือ มีภาษาลาวไทยทรงดำ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก - สินค้าพื้นเมือง คือ ชาใบหม่อนหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ 1 สาย - แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านหมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน คลอง 6 แห่ง - คลองสองพี่น้อง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ออกสู่แม่น้ำท่าจีนระยะทางความยาวประมาณ 9.20 กิโลเมตร - คลองรางสะแกสูง อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง , บ้านในคลอง - คลองบางปลาม้า อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - คลองไผ่ช้างแล่น อยู่หมู่ที่ 3 และ 4 - คลองเสือขบ อยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - คลองไผ่ช่องลม อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ - หนองตาสุข อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - หนองตาแพ อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - ลาดควาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดสวาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดพลี อยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี - ลาดสามขา อยู่หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ลาดกงเกวียน อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม - ลาดฟ้าผ่า อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ../add_file/6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 6.2การประมง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง 6.3การปศุสัตว์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร 6.4 การบริการ ในพื้นที่ตำบลบางเลนมีสถานบริการน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง , ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. จำนวน 2 แห่ง , และร้านอาหารขนาดเล็ก เช่นร้านอาหารตาสั่ง และร้านค้าขอโชห่วยในหมู่บ้าน 6.5 การท่องเที่ยว ตำบลบางเลนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางเลน ได้แก่ตลาดน้ำบางสาม หมู่ที่ 5 , แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงอ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 , มีหมู่บ้านไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม 6.6อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลบางเลน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) 3แห่ง ได้แก่ 1.โรงงานทำรองเท้า 2.โรงงานทำอุปกรณ์เครื่องครัว 3.โรงงานบรรจุอาหารกระป๋องและน้ำดื่มผลไม้ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 6.7.1 การพาณิชย์ - โรงแรม 1 แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง - ปั๊มแก๊ส 2 แห่ง - โรงสีข้าว 2 แห่ง - ลานตากข้าว 3 แห่ง - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง - ร้านตัดผม 3 แห่ง - ร้านเสริมสวย 5 แห่ง - ตลาดนัด 3 แห่ง - ร้านกลึงเครื่องจักรกล 2 แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง - ตลาดสด 1 แห่ง 6.7.2 กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 2. กลุ่มขนมไทย และไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 6.8 แรงงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนะธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 7.1.1 วัด จำนวน 4 วัด - วัดรางสะแกสูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1บ้านดอนกระเบื้อง - วัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2บ้านใหม่ - วัดท่าเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - วัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่6 บ้านลาดมะขาม 7.1.2 ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง - ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - ศาลเจ้าพ่อบุญคง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.2 ประเพณีและงานประจำปี -งานชมรมผู้สูงอายุ เดือนเมษายนของทุกปี - งานประเพณีไทยทรงดำ เดือนเมษายน ของทุกปี - ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปี - ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม , พฤศจิกายน ของทุกปี - ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ภาษาถิ่น คือ มีภาษาลาวไทยทรงดำ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก - สินค้าพื้นเมือง คือ ชาใบหม่อนหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ 1 สาย - แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านหมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน คลอง 6 แห่ง - คลองสองพี่น้อง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ออกสู่แม่น้ำท่าจีนระยะทางความยาวประมาณ 9.20 กิโลเมตร - คลองรางสะแกสูง อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง , บ้านในคลอง - คลองบางปลาม้า อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - คลองไผ่ช้างแล่น อยู่หมู่ที่ 3 และ 4 - คลองเสือขบ อยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - คลองไผ่ช่องลม อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ - หนองตาสุข อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - หนองตาแพ อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - ลาดควาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดสวาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดพลี อยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี - ลาดสามขา อยู่หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ลาดกงเกวียน อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม - ลาดฟ้าผ่า อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 8.2 ป่าไม้ พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 8.3 ภูเขา พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่มีภูเขา 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ในตำบลบางเลน ส่วนมากเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าว และทำเกษตรกรรมต่างๆ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ และอากาศที่ไม่เป็นมลพิษ เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียทิ้งลงในพื้นที่ 9. อื่น ฯ (ถ้ามีระบุด้วย) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พักสายตรวจตำบลบางเลน 2 แห่ง - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ บริเวณสามแยกทางเข้าวัดทองประดิษฐ์ - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม บริเวณสี่แยกบางสาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลบางเลน 1 แห่ง - ตั้งอยู่ที่ อบต.บางเลน ด้านอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้จัดทำเว็ปไซด์ www.banglen.go.th@hotmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ อบต.บางเลน และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในการบริหารงานของ อบต.บางเลน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 8.2 ป่าไม้ พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 8.3 ภูเขา พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่มีภูเขา 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ในตำบลบางเลน ส่วนมากเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าว และทำเกษตรกรรมต่างๆ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ และอากาศที่ไม่เป็นมลพิษ เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียทิ้งลงในพื้นที่ 9. อื่น ฯ (ถ้ามีระบุด้วย) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พักสายตรวจตำบลบางเลน 2 แห่ง - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ บริเวณสามแยกทางเข้าวัดทองประดิษฐ์ - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม บริเวณสี่แยกบางสาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลบางเลน 1 แห่ง - ตั้งอยู่ที่ อบต.บางเลน ด้านอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้จัดทำเว็ปไซด์ www.banglen.go.th@hotmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ อบต.บางเลน และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในการบริหารงานของ อบต.บางเลน ../add_file/8.2 ป่าไม้ พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 8.3 ภูเขา พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่มีภูเขา 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ในตำบลบางเลน ส่วนมากเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าว และทำเกษตรกรรมต่างๆ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ และอากาศที่ไม่เป็นมลพิษ เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียทิ้งลงในพื้นที่ 9. อื่น ฯ (ถ้ามีระบุด้วย) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พักสายตรวจตำบลบางเลน 2 แห่ง - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ บริเวณสามแยกทางเข้าวัดทองประดิษฐ์ - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม บริเวณสี่แยกบางสาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลบางเลน 1 แห่ง - ตั้งอยู่ที่ อบต.บางเลน ด้านอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้จัดทำเว็ปไซด์ www.banglen.go.th@hotmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ อบต.บางเลน และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในการบริหารงานของ อบต.บางเลน
ชื่อไฟล์ : 2RYRW3ZTue24417.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tlY7EV7Tue12115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4NoIbZ9Wed94842.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QXcZMRCWed102201.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 64 วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *ทางอบต.จะจ่ายเงินเบี้ยฯ ในวันที่ 10กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 64 วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *ทางอบต.จะจ่ายเงินเบี้ยฯ ในวันที่ 10กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ ../add_file/ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 64 วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *ทางอบต.จะจ่ายเงินเบี้ยฯ ในวันที่ 10กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 64 วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *ทางอบต.จะจ่ายเงินเบี้ยฯ ในวันที่ 10กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 64 วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *ทางอบต.จะจ่ายเงินเบี้ยฯ ในวันที่ 10กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ ../add_file/ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน กันยายน 64 วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *ทางอบต.จะจ่ายเงินเบี้ยฯ ในวันที่ 10กันยายน 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : 2I4KejoThu120423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k2zUd0HThu121020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z3VArnsWed14738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gmLq5mMWed22410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jwVPiO5Wed22811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JOgihWrWed34817.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=433013328453728&id=100052351925487¬if_id=1638952506065809¬if_t=video_processed&ref=notif file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=433013328453728&id=100052351925487¬if_id=1638952506065809¬if_t=video_processed&ref=notif ../add_file/https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=433013328453728&id=100052351925487¬if_id=1638952506065809¬if_t=video_processed&ref=notif
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nOyKuPjWed35219.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : บ้านที่ติดไฟจัดงานข้างปั๊มปตท.รามัญจรัสแสงเสียงดังรบกวนมากตั้งแต่เช้ามืดส่งเสียงดังมาวันที่สามแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านที่ติดไฟจัดงานข้างปั๊มปตท.รามัญจรัสแสงเสียงดังรบกวนมากตั้งแต่เช้ามืดส่งเสียงดังมาวันที่สามแล้ว ../add_file/บ้านที่ติดไฟจัดงานข้างปั๊มปตท.รามัญจรัสแสงเสียงดังรบกวนมากตั้งแต่เช้ามืดส่งเสียงดังมาวันที่สามแล้ว
ชื่อไฟล์ : บ้านที่ติดไฟจัดงานข้างปั๊มปตท.รามัญจรัสแสงเสียงดังรบกวนมากตั้งแต่เช้ามืดส่งเสียงดังมาวันที่สามแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านที่ติดไฟจัดงานข้างปั๊มปตท.รามัญจรัสแสงเสียงดังรบกวนมากตั้งแต่เช้ามืดส่งเสียงดังมาวันที่สามแล้ว ../add_file/บ้านที่ติดไฟจัดงานข้างปั๊มปตท.รามัญจรัสแสงเสียงดังรบกวนมากตั้งแต่เช้ามืดส่งเสียงดังมาวันที่สามแล้ว
ชื่อไฟล์ : 4nI1xnSWed91621.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การอนามัยโลก (OIE) รายงานว่าพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเวียดนาม กัมพูชาและประเทศลาว ประกอบกับประเทศจีนพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จึงแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ ซึ่งประเทศไทยมีอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง จึงแจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้ ให้ประชาชนเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ปีกหากมีอาการ ป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที และเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหารหรือจำหน่ายเด็ดขาดและให้นำฝังกลบหรือเผาโดยสวมถุงมือป้องกันพร้อมล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การอนามัยโลก (OIE) รายงานว่าพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเวียดนาม กัมพูชาและประเทศลาว ประกอบกับประเทศจีนพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จึงแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ ซึ่งประเทศไทยมีอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง จึงแจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้ ให้ประชาชนเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ปีกหากมีอาการ ป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที และเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหารหรือจำหน่ายเด็ดขาดและให้นำฝังกลบหรือเผาโดยสวมถุงมือป้องกันพร้อมล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที ../add_file/องค์การอนามัยโลก (OIE) รายงานว่าพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเวียดนาม กัมพูชาและประเทศลาว ประกอบกับประเทศจีนพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จึงแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ ซึ่งประเทศไทยมีอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง จึงแจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้ ให้ประชาชนเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ปีกหากมีอาการ ป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที และเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหารหรือจำหน่ายเด็ดขาดและให้นำฝังกลบหรือเผาโดยสวมถุงมือป้องกันพร้อมล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาชมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ลงพื้นที่ประชุมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 7 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาชมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ลงพื้นที่ประชุมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 7 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาชมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ลงพื้นที่ประชุมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 7 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยมีนางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยมีนางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 ../add_file/เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยมีนางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ได้ดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดย นางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2568) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ซึ่งภานในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 40 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดย นางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2568) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ซึ่งภานในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 40 คน ../add_file/เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดย นางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2568) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ซึ่งภานในงานมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 40 คน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ไม่เห็นมาเก็บค่าภาษีป้าย ร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ อยู่ในปั้มปตท.บางสาม เห็นร้านของเล่นบอกว่ามาเก็บที่ร้านเค้าแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ไม่เห็นมาเก็บค่าภาษีป้าย ร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ อยู่ในปั้มปตท.บางสาม เห็นร้านของเล่นบอกว่ามาเก็บที่ร้านเค้าแล้ว ../add_file/ไม่เห็นมาเก็บค่าภาษีป้าย ร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ อยู่ในปั้มปตท.บางสาม เห็นร้านของเล่นบอกว่ามาเก็บที่ร้านเค้าแล้ว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/