ชื่อเรื่อง : โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน 1.) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,090 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,270 ตร.ม.จากถนนทางหลวงชนบท(บ้านจิกใหญ่) ถึง อ่างเก็บน้ำลาดควาย