ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน พฤษภาคม 64 วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 64 เวลา 9-12.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 อบต.จะลงพื้นที่แต่ละหมู่เพื่อลดการแออัดของประชาชน สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.3 จ่ายเบี้ยที่ บ้านผู้ใหญ่สละ ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : rgRaZAnWed23451.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้