องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
account_box กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลน
(นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล)
กำนันตำบลบางเลน
(นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล)
กำนันตำบลบางเลน
(นายประพร หิรัญรัตน์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
(นายประพร หิรัญรัตน์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
(นายไพฑูลย์ เข็มทอง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นายไพฑูลย์ เข็มทอง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
(นางสละ ผิวเผือก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
(นางสละ ผิวเผือก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
(นายสันติ บูชา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(นายสันติ บูชา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
(นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
(นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
(นายไพศาล คล้ายมฤก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
(นายไพศาล คล้ายมฤก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร